Thị trường bò (Bull Market):

Thị trường đi lên với sự tăng giá của phần lớn cổ phiếu. Thị trường giá lên được ví von với hình ảnh con bò (bull) là do cách thức tấn công của loài thú này, hất cặp sừng sắc nhọn từ dưới lên trên. 

Thị Trường Bò