Thị trường gấu (Bear Market):

Thị trường đi xuống với sự giảm giá của phần lớn cổ phiếu. Thị trường giá xuống được gắn với loài gấu (bear) vì người ta ví von sự sụt giá giống như cách mà loài gấu tấn công, luôn giáng những cú chết người từ trên xuống dưới.

Thị Trường Gấu