Chỉ số VN30-Index:

Chỉ số giá của 30 công ty niêm yết trên sàn HOSE có giá trị vốn hóa hàng đầu.

V N30 Index