A- GIỚI THIỆU:

1. Dịch vụ giao dịch ký quỹ:
 • Khách hàng ký hợp đồng mở tiểu khoản giao dịch ký quỹ 
 • Lãi suất vay: áp dụng theo biểu lãi suất vay ký quỹ được công bố tại website PHS: www.phs.vn/san-pham-dich-vu/bieu-phi-7
 • Thời hạn vay: 90 ngày (dương lịch)
 • Thời gian nắm giữ tối đa: 180 ngày
 • Lãi suất gia hạn: miễn lãi
 • Lãi phạt chậm trả: 150% lãi trong hạn
 • Lãi ký quỹ được tính hằng ngày dựa vào dư nợ cuối ngày nhân với mức lãi suất ký quỹ theo ngày, tiền lãi hằng ngày này sẽ được làm tròn số thập phân (nếu có).
 • Danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ: hơn 200 mã chứng khoán

(Quý khách vui lòng tham khảo thêm về Quy định giao dịch ký quỹ tại trang web của PHS)

2. Phương thức giao dịch:

Ngoài tiểu khoản thường, khi ký hợp đồng giao dịch ký quỹ khách hàng có thêm tiểu khoản ký quỹ, tiểu khoản thường và tiểu khoản ký quỹ độc lập, tách bạch nhau. 

Khi khách hàng mua chứng khoán ký quỹ sử dụng tiểu khoản ký quỹ.

Khách hàng có thể giao dịch MUA/BÁN chứng khoán trên tiểu khoản ký quỹ qua các hình thức như giao dịch trên tiểu khoản thường gồm:

 • Giao dịch tại sàn: Khách hàng viết phiếu lệnh đặt mua/bán chứng khoán ký quỹ trên tiểu khoản ký quỹ và  phải phân biệt với phiếu lệnh mua/bán/hủy/sửa chứng khoán trên tiểu khoản thường (theo Mẫu qui định).
 • Giao dịch qua điện thoại: Khách hàng đặt lệnh mua/bán chứng khoán ký quỹ qua tổng đài đặt lệnh của PHS 1900 2523 58 (khách hàng phải chọn tiểu khoản ký quỹ để đặt lệnh).
 • Giao dịch trực tuyến: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản giao dịch trên website www.phs.vn => Giao dịch trực tuyến => Chọn PHS-HOME TRADING, PHS-WEB TRADING hoặc PHS-MOBILE TRADING, truy cập bằng user name và pasword do PHS cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến.

B - HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

1. Màn hình đặt lệnh: 

1. Man Hinh Dat Lenh

 • Khách hàng chọn lệnh mua/bán tại ô Mua/Bán, sau đó nhập mã CK muốn mua/bán tại ô Mã CK. Phía bên phải có thanh Thông Tin Tài khoản sẽ hiển thị sức mua tối ưu và số lượng chứng khoán mua tối đa mà khách hàng có thể mua. Tại ô lệnh chọn loại lệnh LO/ATO/ATC/MP tùy theo phiên giao dịch, nhập số lượng, giá sau đó bấm nút Mua hoặc Bán.
 • Sau khi bấm nút Mua hoặc Bán sẽ xuất hiện hộp thoại xác nhận lệnh, khách hàng kiểm tra lại các thông tin của lệnh (ngày đặt lệnh, số tiểu khoản, tên khách hàng, mua/bán, mã CK, tên chứng khoán, loại lệnh, khối lượng, giá, tổng giá trị dự kiến, phí dự kiến,v.v..) và nhập mật khẩu giao dịch nhấn nút Xác nhận.

2. Duyet Dat Lenh

 • Để kiểm tra lệnh đã đặt khách hàng vào Tab bên dưới Sổ lệnh trong ngày, khách hàng có thể xem tình trạng lệnh (chờ gửi, đã gửi, khớp lệnh, khớp lệnh hết, hủy/ sửa giá) tại màn hình này.
 • Để hủy/ sửa lệnh, khách hàng vào Tab Lệnh chờ khớp để xem lệnh vừa đặt và có thể hủy/ sửa lệnh nếu lệnh chưa khớp, hoặc khớp một phần.
2. Màn hình Chứng khoán hiện có:

3. Man Hinh Chung Khoan Hien Co

Ở màn hình này hiển thị tất cả các chứng khoán hiện có trong tài khoản của khách hàng. Chứng khoán ký quỹ là chứng khoán nằm trong danh mục ký quỹ và được tính làm tài sản đảm bảo.

3. Màn hình Số dư tiền:

4. Man Hinh so Du Tien

Tại màn hình này, khách hàng có thể kiểm tra:

 • Số tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán tại PHS
 • Số dư khả dụng trên tài khoản cá nhân tại ngân hàng

4. Màn hình Các khoản vay ký quỹ

5. Man Hinh Cac Khoan Vay Ky Quy

Tại màn hình này khách hàng có thể kiểm tra:

 • Tra cứu các món vay, thời hạn vay, lãi vay, tiền lãi còn lại, tổng lãi
 • Tra cứu thông tin trả nợ, tất toán, dư nợ còn lại.

5. Màn hình Trạng thái vay ký quỹ

6. Man Hinh Trang Thai Vay Ky Quy

Màn hình tra cứu trạng thái vay ký quỹ sẽ hiển thị các món vay ký quỹ có hay không nằm trong trạng thái gọi ký quỹ bổ sung, số tiền cần phải nộp để đáp ứng tỷ lệ ký quỹ an toàn, số tiền cần bán, hiển thị số tiền đến hạn, quá hạn, tỷ lệ ký quỹ.

6. Thông tin liên hệ:

Để được hỗ trợ thêm về dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

 • CN/PGD PHS: http://www.phs.vn
 • Nhân viên quản lý tài khoản của khách hàng
 • Trung tâm DVKH:  1900 25 23 58
 • Hỗ trợ trực tuyến Email PHS: support@phs.vn