Để giúp Quý khách chủ động hơn trong việc giao dịch cũng như hỗ trợ những nhà đầu tư với phong cách đầu tư chủ động, thích lựa chọn đan xen nhiều dịch vụ mà không cần đến sự trợ giúp của các chuyên viên quản lý tài khoản, PHS chính thức giới thiệu đến Quý nhà đầu tư gói dịch vụ giao dịch mới mang tên DỊCH VỤ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG.

Xem thêm thông tin chi tiết:

- Giới thiệu dịch vụ đầu tư chủ động

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ đầu tư chủ động

- Biểu phí dịch vụ chủ động